statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Seleuş / Keménynagyszőllős (Maros megye)

Községközpont: Dános község

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1781 1561 8 * 121
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
6 * 19 0 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* 0 59 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 7 * 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék