statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Daneş c. / Dános község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Dános, Keresd, Keménynagyszőllős, Bese

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4874 4212 15 54 143
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
6 18 29 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 - 11 48 87
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * 28 7 -
Nem válaszolt
207

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4835 4370 38 55 140
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
7 5 29 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
36 0 141 0 6
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 2 4 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék