statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 





 

Teaca / Teke (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont: Teke község

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2089 1391 58 350 32
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
46 10 167 0 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* 0 28 * *
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 7 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13



(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék