statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Teaca c. / Teke község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Teke, Mezőerked, Budurló, Mezőakna, Szászpéntek, Kolozsnagyida

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5329 4245 80 277 89
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
69 56 305 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - 5 16
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 8 - 12 -
Nem válaszolt
167

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6022 4979 88 386 59
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
68 54 348 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 32 1 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 3 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék