statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ilva Mare / Nagyilva (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont: Nagyilva község

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3264 2785 * 3 306
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
32 - - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
18 - * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * - - -
Nem válaszolt
116

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1968 1752 * 0 39
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
47 28 18 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 81 0 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék