statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ilva Mare c. / Nagyilva község (Beszterce-Naszód megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagyilva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2274 1883 - * 90
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
30 43 18 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 125 - - -
Nem válaszolt
81

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2569 2181 2 0 90
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
47 57 33 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 8 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 148 0 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék