statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Mica c. / Mikefalva község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Mikefalva, Abosfalva, Felsőkápolna, Csávás, Désfalva, Harangláb, Somostelke

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4539 1177 163 2083 456
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 - - - 417
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
13 - * * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 18 4 25 -
Nem válaszolt
176

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4701 1402 185 2290 329
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
15 2 4 0 438
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
6 0 0 2 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 25 2 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék