statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Lunca c. / Tekeújfalu község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Tekeújfalu, Mezőbanyica, Mezőharasztos, Ludvég, Mezőszentandrás

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2625 2312 4 45 9
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
188 - - - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 28 - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 6 - - -
Nem válaszolt
31

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2851 2537 3 61 1
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
200 0 0 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 39 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 9 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék