statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ibăneşti c. / Libánfalva község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Libánfalva, Blidirászaházcsoport, Disznópatak, Dulcsa, Erdőlibánfalva, Laposnyatelep, Nagypatak, Tireu házcsoport, Tiszeuházcsoport, Zimc

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4357 3810 4 9 54
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
234 9 123 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 5 9 * -
Nem válaszolt
97

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4511 4075 8 4 31
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
263 18 105 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 4 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék