statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Gorneşti c. / Gernyeszeg község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Gernyeszeg, Marosjára, Kisillye, Nagyszederjes, Kisszederjes, Erdőcsinád, Körtvélyfája, Magyarpéterlaka, Marostelek

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5577 979 398 3596 72
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
64 65 76 * 52
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 61 6 52 4
Nem válaszolt
148

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5885 1095 471 3982 9
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
83 26 60 0 51
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
3 76 27 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék