statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ghindari c. / Makfalva község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Makfalva, Székelyabod, Csejet, Szolokma, Hármasfalu

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3250 31 170 2600 9
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 10 81 - 116
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
24 - * - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 40 - 20 5
Nem válaszolt
140

Megjegyzés: 2003-ban kivált belőle és önállósult Makfalva (Ghindari).


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5076 29 258 4391 12
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
13 7 129 0 152
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 0 0 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 68 8 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék