statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Eremitu c. / Nyárádremete község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nyárádremete, Mikháza, Vármező, Deményháza, Nyárádköszvényes

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3893 130 3143 200 210
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* - - - 11
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 - - * *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 65 * 7 -
Nem válaszolt
110

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3872 136 3321 191 89
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 0 11 0 21
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 1 1 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 65 26 0 6

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék