statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Deda c. / Déda község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Déda, Dédabisztratelep, Füleháza, Maroskövesd

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4113 3565 20 20 313
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
10 6 8 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
16 10 - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - 9 20 -
Nem válaszolt
115

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4332 4011 26 25 206
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 5 3 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
16 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 27 0 0 8

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék