statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Chiheru de Jos c. / Alsóköhér község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Alsóköhér, Felsőköhér, Alsóoroszi, Felsőoroszi

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1644 1484 9 7 8
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
81 * 6 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 13 - - *
Nem válaszolt
34

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1744 1576 1 3 5
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
118 0 6 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 32 2 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék