statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Otelec c. / Ótelek község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Ótelek, Jánosfölde

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1499 755 571 22 55
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
10 * - - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 19 * - -
Nem válaszolt
59

Megjegyzés: Új község. 2008-ig Újvár (Uivar) község része volt.


Uivar c. / Újvár község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Újvár, Öregfalu, Aurélháza, Magyarszentmárton

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4421 2345 1374 44 172
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
404 9 3 0 10
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 1 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 51 4 1 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék