statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Birda c. / Birda község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Birda, Berekutca, Monostorszentgyörgy, Szigetfalu

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1846 1571 27 - 69
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
6 * * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 * 4 10 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - 3 *
Nem válaszolt
98

Megjegyzés: Új község. 2004-ig Gátalja (Gătaia) község része volt.


Gătaia c. / Gátalja község (Temes megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Gátalja, Tárnokszentgyörgy, Temesbökény, Berkeszfalu, Mezősomlyó, Vársomlyó

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8103 5722 1368 146 561
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
15 62 70 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 3 57 36 24
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
2 14 9 2 5

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék