statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Onceşti c. / Váncsfalva község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Váncsfalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1549 1160 - * 167
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
138 6 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 12 * * -
Nem válaszolt
58

Megjegyzés: Új község. 2004-ig Barcánfalva (Bârsana) község része volt.


Bârsana c. / Barcánfalva község (Máramaros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Barcánfalva, Nánfalva

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6352 5509 2 0 197
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
497 6 5 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 0 1 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 114 8 1 7

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék