statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Porumbeni comuna / Galambfalva község (Hargita megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagygalambfalva, Kisgalambfalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1805 6 196 1422 9
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 43 4 - 20
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 11 47 - -
Nem válaszolt
44

Megjegyzés: Új község. 2004-ig Bögöz (Mugeni) község része volt.


Mugeni comuna / Bögöz község (Hargita megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bögöz, Székelymagyaros, Béta, Décsfalva, Székelydobó, Agyagfalva, Mátisfalva, Vágás

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5869 24 1555 4030 0
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
2 29 6 0 108
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 2 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 40 65 0 7

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék