statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Holbav c. / Holbák község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Holbák

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1309 1160 * - 22
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
- - - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
62 - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
63

Megjegyzés: Új község. 2004-ig Szászvolkán (Vulcan) község része volt.


Vulcan c. / Szászvolkány község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szászvolkány, Konkordia bányatelep

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5627 5065 22 9 168
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
12 73 38 1 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
98 0 6 2 106
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 17 2 0 5

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék