statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Crizbav c. / Krizba község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Krizba, Kutastelep

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2518 1177 16 9 787
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* * 13 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 328 - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 7 * 10 6
Nem válaszolt
158

Megjegyzés: Új község. 2003-ig Höltövény (Hălchiu) község része volt.


Hălchiu c. / Höltövény közég (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Höltövény, Barcaújfalu

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6202 4497 99 49 410
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 12 3 2 19
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 0 930 10 140
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 17 2 0 3

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék