statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Augustin c. / Ágostonfalva község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Ágostonfalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1860 914 15 9 586
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 * * * 8
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
122 12 - 12 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 14 - * -
Nem válaszolt
160

Megjegyzés: Új község. 2005-ig Ürmös (Ormeniş) község része volt.


Ormeniş c. / Ürmös község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Ürmös

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3416 2098 116 40 370
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
0 21 5 0 635
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
41 40 15 0 4
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 21 10 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék