statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Paleu c. / Hegyközpályi község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Hegyközpályi, Hegyközszáldobágy, Hegyközújlak

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2523 514 331 1403 21
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
47 82 - 3 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- 3 * * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 6 5 10 *
Nem válaszolt
93

Megjegyzés: Új község. 2003-ig Hegyközcsatár (Cetariu) község része volt.


Cetariu c. / Hegyközcsatár község (Bihar megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Hegyközcsatár, Siter, Sitervölgy, Hegyköztóttelek

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3892 399 722 2509 39
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
12 132 2 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 1 1 3 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
2 57 9 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék