statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şura Mare c. / Nagycsűr község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagycsűr, Kakasfalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3769 3235 21 4 87
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
95 * 3 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
19 - 22 * 7
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 11 * 6 5
Nem válaszolt
248

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3309 3112 4 3 32
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
86 1 9 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
3 0 1 0 42
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 14 0 0 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék