statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Sălişte c. / Szelistye község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szelistye, Ecsellő, Omlás, Szebenkákova, Szebengálos, Mág, Szecsel, Szibiel, Vále

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5421 4840 13 * 40
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
8 8 8 4 -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
19 5 4 14 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 18 - 6 3
Nem válaszolt
429

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5795 5639 11 4 61
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
7 20 1 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
3 0 21 6 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 17 4 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék