statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Băgaciu c. / Szászbogács község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szászbogács, Magyarsáros

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2474 1390 10 58 41
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* - 126 - 648
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
84 - * 8 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 3 - - -
Nem válaszolt
101

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2589 1458 6 64 35
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
11 1 120 0 777
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
86 0 7 8 13
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 1 2 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék