statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Loamneş c. / Ladamos község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Ladamos, Alamor, Örményszékes, Hásság, Széptelep, Szedinkatanya

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2997 2274 10 10 23
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
572 16 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
8 - 5 - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* - - * *
Nem válaszolt
76

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3280 2508 9 12 33
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
680 18 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 0 7 2 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 2 4 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék