statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Biertan c. / Berethalom község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Berethalom, Nagykapus, Riomfalva

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2590 1829 10 43 158
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
316 3 20 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 101 * 10
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 - 10 -
Nem válaszolt
83

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2995 2436 14 102 110
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
165 9 18 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 0 94 2 36
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 0 4

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék