statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bârghiş c. / Bürkös község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bürkös, Szászapátfalva, Oláhivánfalva, Magaré, Vecsérd, Szászzalatna

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2015 1782 * 79 17
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
37 6 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 - 3 3 4
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
76

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2146 1905 0 104 44
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
61 16 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 11 0 4
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 1 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék