statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Bazna c. / Bázna község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bázna, Alsóbajom, Velc

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3792 2951 16 52 264
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
167 59 8 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
22 - 13 23 3
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 5 - 24 4
Nem válaszolt
181

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3911 3386 10 87 139
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
157 54 13 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
22 0 32 2 5
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 3 1 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék