statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Axente Sever c. / Asszonyfalva község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Asszonyfalva, Szászegerbegy, Sálya

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3690 3077 17 10 6
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
354 30 3 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - 19 - 3
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * - - 3
Nem válaszolt
166

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4048 3660 17 12 1
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
290 25 1 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 26 2 11
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 1 0 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék