statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Arpaşu de Jos c. / Alsóárpás község (Szeben megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Alsóárpás, Felsőárpás, Oláhújfalu

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2502 2219 6 23 8
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* - 96 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
14 - - 4 -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 3 - * *
Nem válaszolt
124

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2803 2646 3 28 1
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 0 77 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
27 0 1 2 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 3 0 1 10

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék