statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Romos c. / Romosz község (Hunyad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Romosz, Csunzshavas, Romoszhely, Vajdej

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2604 2155 12 * 151
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
103 21 - - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* 7 27 - *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 35 5 13 -
Nem válaszolt
71

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2855 2338 7 5 233
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
136 11 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
5 0 29 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 32 57 2 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék