statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Ilia c. / Marosillye község (Hunyad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Marosillye, Bácsfalva, Briznik, Marosbrettye, Kulyes, Dumbravica, Szakamás, Szirb, Valealunga

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3662 3245 30 8 197
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
8 15 7 9 -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 27 4 - 6
Nem válaszolt
104

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4022 3708 26 7 206
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
3 25 9 6 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 0 0 1 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 28 0 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék