statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Densuş c. / Demsus község (Hunyad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Demsus, Krivapuszta, Hacazsel, Nagypestény, Kispestény, Pojény, Stejvaspatak

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1577 1287 7 4 179
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
27 41 5 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - * *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- - - - -
Nem válaszolt
25

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1774 1506 1 4 204
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
0 52 6 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 0 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék