statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Albeşti c. / Fehéregyháza község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Fehéregyháza, Bún, Oláhzsákod, Sárpatak, Kisbún, Fehéregyházi völgy, Határpatak, Sárpataki út

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5345 3840 203 831 14
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
* 3 75 - 106
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
4 - 10 * 7
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 3 6 * -
Nem válaszolt
238

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5466 4097 194 965 15
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
4 8 56 0 84
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
12 0 12 14 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 5 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék