statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Adămuş c. / Ádámos község (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Ádámos, Kincses, Sövényfalva, Magyarkirályfalva, Küküllődombó, Magyarherepe

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5147 2670 62 1013 325
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
38 15 19 - 751
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
14 - * * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 60 8 13 *
Nem válaszolt
155

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5966 3066 73 1296 379
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
51 23 7 0 948
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
22 1 1 1 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 87 8 1 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék