statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Băcia c. / Bácsi község (Hunyad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Bácsi, Petrény, Tompa, Nagytóti

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1827 1571 24 62 52
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
21 6 * - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- 3 - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 4 5 13 -
Nem válaszolt
65

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1797 1576 35 82 50
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
24 8 4 0 2
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
3 0 1 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 5 1 0 5

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék