statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Baru c. / Nagybár község (Hunyad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Nagybár, Mezőlivádia, Petrosz, Farkaspatak

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2696 2313 6 * 206
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 69 9 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
- - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 9 - * *
Nem válaszolt
75

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3044 2699 10 11 171
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
9 106 33 1 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
0 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 4 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék