statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Simeria oraşul / Piskitelep város (Hunyad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Piskitelep, Nagybarcsa, Gyertyános, Szentandrás, Sárfalva, Ópiski, Arany

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
12556 10158 218 194 723
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
98 162 35 * 7
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
21 7 13 13 *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 42 20 38 10
Nem válaszolt
793

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
13895 11967 301 279 773
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
138 200 56 0 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
16 4 21 5 8
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
3 56 47 2 16

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék