statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Petrila oraşul / Petrilla város (Hunyad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Petrilla, Csimpa, Zsiec, Reszkola rész

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
22692 17244 1312 506 1479
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
67 83 31 5 69
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
43 * - 6 5
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 281 21 23 21
Nem válaszolt
1493

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
25840 20722 1812 811 1607
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
128 109 48 3 90
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
56 12 12 15 5
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 342 23 18 26

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék