statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Orăştie / Szászváros (Hunyad megye)

Községközpont: Szászváros municípium

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
21213 19245 316 267 755
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
216 62 32 0 *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* 0 42 10 38
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
6 162 35 7 20

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék