statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Haţeg oraşul / Hátszeg város (Hunyad megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Hátszeg, Nalácvád, Alsószilvás, Felsőszilvás

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
9685 7178 172 93 608
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
304 813 23 - *
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
6 - 7 3 *
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 31 8 9 *
Nem válaszolt
424

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
10910 8709 294 166 583
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
256 827 23 0 9
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
8 0 7 0 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 17 5 2 2

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék