statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Vulcan c. / Szászvolkány község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szászvolkány, Konkordia bányatelep

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4567 3926 14 4 154
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
13 117 44 * -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
20 5 32 31 24
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 16 9 10 *
Nem válaszolt
144

Megjegyzés: 2004-ben kivált belőle és önállósult Holbák (Holbav).


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5627 5065 22 9 168
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
12 73 38 1 3
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
98 0 6 2 106
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 17 2 0 5

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék