statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Sovata oraşul / Szováta város (Maros megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szováta, Kopacs, Illyésmező, Szakadát

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
10385 910 4950 3515 13
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
24 7 55 * 196
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
6 * 5 * 3
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 360 - 76 5
Nem válaszolt
252

Megjegyzés: 2005-ben kivált belőle és önállósult Sóvárad (Sărăţeni).


Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
11614 942 4918 4888 1
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
47 20 94 1 178
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
9 0 14 2 3
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 388 95 2 12

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék