statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Şinca c. / Sinka község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Ósinka, Bucsum, Ohába, Persány, Sarkaica, Valcsatelep

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3401 2946 - 3 18
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
175 - 41 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
7 - - - -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- * - - -
Nem válaszolt
207

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
3545 3261 1 10 8
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
195 1 45 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
16 0 0 0 0
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 7 0 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék