statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Prejmer c. / Prázsmár község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Prázsmár, Farkasvágó, Rohrau

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8472 7545 132 71 110
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
15 23 27 - 4
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
* - 25 60 29
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 29 6 4 *
Nem válaszolt
387

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
8316 7758 129 118 66
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
11 36 14 0 1
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
1 4 30 31 73
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 42 1 0 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék