statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Părău c. / Páró község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Páró, Grid, Alsóvenice, Felsővenice

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
1874 1734 * 5 3
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
16 - 3 - -
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
12 - - * -
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 9 - - -
Nem válaszolt
90

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2123 2056 6 5 2
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
17 0 0 0 0
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
25 0 1 2 1
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 8 0 0 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék