statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Homorod c. / Homoród község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Homoród, Székelyzsombor, Mirkvásár

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2209 1355 161 86 8
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
5 * 8 - 117
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
22 * 267 * 10
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 58 - 7 3
Nem válaszolt
98

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
2400 1551 199 67 9
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
18 1 2 0 156
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
15 0 284 4 36
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 56 0 2 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék