statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Hărman c. / Szászhermány község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Szászhermány, Vámhidpuszta

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
5402 4516 126 62 167
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
15 16 58 - 11
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
20 14 * 13 74
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
- 15 13 26 14
Nem válaszolt
240

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
4425 3965 81 36 133
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
8 18 19 0 8
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
20 0 9 2 104
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
0 17 3 1 1

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék