statisztikák

» népszámlálási adatok  
 
     
 
KERESÉS TELEPÜLÉSRE MEGYE
 
             
     
 
kapcsolódik

 

 

Feldioara c. / Földvár község (Brassó megye)

Községközpont. A következő települések adatait foglalja magába: Földvár, Szászveresmart

Felekezeti megoszlás 2011
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6154 5011 199 201 29
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
28 21 8 - 45
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
26 - 25 17 20
Zsidó Jehova Más Felekezeten kívüli Ateista
* 31 5 * 4
Nem válaszolt
477

Felekezeti megoszlás 2002
Összes Ortodox Katolikus Református Pünkösdista
6435 5495 315 259 34
Görög Katolikus Baptista Adventista Muzulmán Unitárius
60 34 10 0 76
Evangéliumi Óhitű ortodox Zsinat-presbiteri evangélikus-lutheránus Evangélikus Ágostai evangélikus
11 0 61 14 30
Zsidó Más Felekezeten kívüli Ateista Nem válaszolt
1 33 1 1 0

Felekezeti megoszlás 1850-1992

Év Összesen Ortodox Görög katolikus Római katolikus Refor-mátus Evangé-
likus
Unitá-
rius
Izraelita Egyéb összesen Baptista Pünkös-dista Adven-tista
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2004
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék